Osluškivanje glazbene suvremenosti - skladatelj David Mastikosa

Slušanje skladbe auditivno je putovanje kroz vremenske okvire glazbom ispunjenog prostora. Osmisliti i sastaviti glazbenu cjelinu nije uvijek jednostavno. Put uobličenja u kojem će izvođač/i oživljavati kontraste a publika uživati i otkrivati glazbenu svijest skladatelja, zahtijeva početnu točku kretanja. Idejna polazišta mogu biti različita. Stoga je skladatelju važno osluškivati izvore nadahnuća.  

    Glazba je, razvijajući se kroz epohe, ostavljala dojmljiv i prepoznatljiv trag, zadržavajući jedinstvenost jezika u temeljnom postojanju. Jezik suvremene glazbe donosi iskorak u eksperimantalni pravac. Istraživačka sloboda u punini oslobađa skladateljevu kompozicionu misao. Glazbena misao ne mora nužno biti preslika društvenog stanja i okolnosti i/ili duhovne (ne)uravnoteženosti društva, nego potpuno oslobađanje osobnog i individualnog gledanja na kreiranje, odnosno skladanje djela uz pomoć proširenja osnovnog materijala. Time se otvara nova percepcija na glazbeni svijet, koji u suštini može biti prihvaćen ili odbijen od strane slušatelja. 

    


Razmatranje o postojanju suvremenika  

Pojam skladatelj mogao bi upućivati na misao imaginarnog postojanja skladatelja u naše doba. Ponekad je teško osjećati prisustvo suvremenika jer smo naviknuti promatrati glazbene genije kroz naslikane portrete i glazbu ostalu iza njih. Percepcija se mijenja onog trenutka kada si jasno posvijestimo kako je David Mastikosa skladatelj našeg doba. Emocionalnim uzdignućem, u sadržaju svojih djela, David ostavlja mistične tragove trenutnog postojanja u neponovljivom vremenu, stvarajući tako neobjašnjiv doživljaj sjedinjenja vlastitoga ''ja'', glazbe koju sklada i susreta sa slušateljima. Koncentriranim osluškivanjem dolazi do intimizacije sa slojevitim sadržajem glazbene ideje, oživljenim u slobodnom vremenskom protoku. 

    Za susretanje sa suvremenicima, u tijeku jednog životnog vijeka, čovjek potrebuje istinsku otvorenost. Otvorenost treba biti uključiva. Jer samo takva, uključiva, biva spona između razumijevanja različitosti, shvaćanja izvorišta nadahnuća, uočavanja simbolike u skladateljevu opusu/glazbenom izrazu i prihvaćanja djela kao novog komunikacijskog sredstva između skladatelja, izvođača i slušatelja. David Mastikosa kao suvremenik, na odmjeren i pitom način, glazbenom privlačnošću gradi odnos sa svojom publikom. Iako je suvremeni glazbeni izraz i danas teško prihvatljiv, David inovacijsko-kreativnim sadržajem svojih skladbi razbija distancu između suvremenosti i slušatelja, i time nudi proživljavanje jedinstvenog glazbeno iskustvo. Suvremeni glazbeni rukopis skladatelja Davida Mastikose 
    
 

Slojevitost oblikovno-sadržajnog izvorišta  

Dimenzija, pokret, rekonstrukcija, fragment, skeč, uspavanka, asocijacijski su pojmovi iz naslova nad kojima se slušatelj, u slobodi vlastite mašte, može zamisliti prije auditivnog oživljavanja djela. U neuobičajenim naslovima formalna struktura ostaje u skrovitosti. Skladatelj u središte pozornosti stavlja naizgled nespojiv izvođački sastav, time dokazujući kako se kontrastnost u krajnostima blisko sjedinjuje. Općepoznato je kako su skladatelji s početka 20. stoljeća, u ideji stvaranja suvremene glazbe, osim osnovnih značajki, proširivali izražajna sredstava. Skladatelji su pri tome reducirali orkestar, istraživali nove tehnike sviranja i proširivali mogućnosti tradicionalnog glazbala, s ciljem obogaćenja novim zvukovnim bojama. David Mastikosa spaja kontrastna glazbala stvarajući vertikalnu i horizontalnu dimenziju zvučne slojevitosti, kao ideje u vlastitoj suvremenosti. 

   Glazba je važna nositeljica emocije. Emocionalna prisutnost u djelima otkriva novi psihološki prostor. U tom smislu skladatelj zaviruje u zapostavljene emocionalne zakutke. Glazbenim podražajem ulazi u korijen čovjekove folklorne svijesti i vješto pobuđuje slušateljevu emocionalnu slojevitost. Slušatelj, uljuljan u osjećaj pripadnosti, počinje iznova osjećati ponos, sigurnost i mir. Neuhvatljivost vremenskog protoka otkriva se u skladbama čiji sadržaji donose izazove vokalnog izraza. Skladateljeva kompoziciona fleksibilnost je reflektivna. Mističnost prolaznosti (glazbenog) vremena omogućava ponovno suočavanje čovjeka sa samim sobom. Dobivajući takvu priliku, u susretu s Davidovim kompozicijama, slušatelj pristaje na izazove glazbenog sazrijevanja. 

Osluškivanje - DeTune for piano

Eksperimentirati znači biti slobodan. U slobodi se očituju nova prostranstva vizualizacije glazbenog svijeta. Tome nas uči i sam skladatelj u djelu DeTune for piano. Slušatelj naviknut na klasičan pristup klaviru sada je u prilici osluškivati različita zvučna izvorišta. Nisu samo crne i bijele tipke poticaj na nastanak tona. Skladatelj upućuje na mogućnost zvučanja cjelokupnog korpusa instrumenta. U ovoj skladbi slušatelj je koncentriran otvaranje glazbenih čula. Skladatelj na inovativan i maštovit, pomalo pedagoški način, spaja suvremene metode s tradicionalnim pristupom instrumentu. Ovdje se ne radi samo o stvaranju nove dimenzije zvuka, nego otkrivanje i primjenjivanje izražajnih i sviračkih mogućnosti. Pred glazbenika su stavljena nova sviračka iskušenja a koja će utjecati na njegovu glazbenu izgradnju, stjecanje glazbene zrelosti, preciznost, osjetilnost, spretnost i slušnu adaptaciju. U središtu skladbe nalazi se ulomak iz Bachova korala. Slušamo li pažljivo uočit ćemo prekrasan melodijski luk koji s ostatkom skladbe stvara zvučnu zaokruženost.
  
Izvan kalupa - Poslovice za glas sopran, violinu i violončelo 

Slušateljstvo se, u dosadašnjem pjevačkom izrazu, naviklo na bel canto stil. Usmjeren na ljepotu glasa bel canto prikazuje jedan dio pjevačkih mogućnosti. Suvremeni glazbeni izraz potiče na šire korištenje glasa i vrši utjecaj na razvoj pjevačke tehnike. Specifičnost pristupa vokalu kao instrumentu jasno se očituje u djelima Davida Mastikose.   
    U skladbi Poslovice za glas, violinu i violončelo skladatelj čini uspješan eksperimentalni korak. Kao tekstualni temelj koristi poslovice prikupljene u djelu jezikoslovca, folklorista i sakupljača narodnih umotvorina, Vuka Stefanovića Karadžića. Nizanjem poslovica skladatelj stvara slobodnu tekstualnu strukturu. Smjelo odstupanje od tradicionalizma očituje se u  spajanju glasa i gudačkih instrumenta. Takvo zajedništvo ne stvara klasični primjer vokalno-instrumentalne forme, nego usporedbu mogućnosti vokala i glazbala. Neobična pojavnost u dionicama violine i violončela, a koja odstupa od klasičnog pristupa melodiji ili pratnji, zahtjeva izazov potkrijepljen koncentracijom. Svirači, koristeći svoj vokal, stvaraju glasovni eho koji u pojedinim dijelovima skladbe podcrtava važne dijelove teksta. Skladno ispletena struktura, obrubljena bojama vokala i glazbala, upakirana u mali izvođački sastav, doseže vrhunac glazbene umotvorine i zvukovne raskoši, neobične i veličanstvene za iskorak u modernu glazbu 21. stoljeća. 


Duhovni fragment - Isusova molitva 

Zborsko pjevanje iz perspektive slušatelja može izgledati zabavno i krajnje jednostavno, ali je njegova suština mnogo kompleksnija i nimalo naivna. 
     David Mastikosa zboru pristupa studiozno. Za njega kao skladatelja zbor ne pretstavlja samo izvođački sastav. Svaki glas je individua koja u zajedničkom izvođenju doprinosi važnosti zvukovne teksture. Isusova molitva skladba je koja ne prikazuje samo vokalne sposobnosti zborskih pjevača, nego asocira na događaje iz pojedinih dijelova Isusova života. Povijesni pristup prikriven je zvukovnom iritacijom zraka. Mrmljanje i žamor, kao svakodnevna pojava za vrijeme Isusova djelovanja (jer ne vjerovaše u čuda Njegova), refleksija su njihove današnje aktivnosti. Presječeni šnitkeovskim motivskim nitima stvaraju kontrast u kojem slušatelj biva vođen dvjema krajnostima slojevito nanizanim. Prigušenost i otvorenost, mrmljanje i pjevanje, kontrastna dinamika, različitost vrsta glasova, čine primjer savršenog kontrasta zborske strukture. Skladba se ne može slušati s izostankom koncentracije. Svako ponovno slušanje otkriva novu izražajnu sferu.   U vremenu jeftinog zakupa glazbenog prostora i njezine medijske moći, važno je znati odabrati sadržaje koji će obogatiti utrošeno vrijeme i dovesti slušatelja u ekstazu misaonog prosvjetljenja. Suvremeni autori donose sadržaje pune poruka, dubokih misli, nesvakidašnjeg izraza i nesebičnosti u darivanju kompozicone sadržine. David Mastikosa jedan je o njih. Stoga podupirimo suvremenost u umjetničkom izrazu domaćih skladatelja. Oživimo ih na nekoliko minuta i dopustimo udahnuti dašak novog umjetničkog života, spoznaje i smisla.

Primjedbe